گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۷

 

جان و سر آن یار که او پرده‌در استاین حلقهٔ در بزن که در پرده‌در است
گر پرده‌در است یار و گر پرده‌در استاین پرده نه پرده است که این پرده‌در است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی