گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۱۳

 

ای بنده اگر تو خواجه بشناختییدل را ز غرور نفس پرداختیی
گر معرفتش ترا مسلم بودییک لحظه به غیر او نپرداختیی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی