گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۷

 

گفتم خود را ز خس نگهدار ای چشم
خود را و مرا به درد مسپار ای چشم
واکنون که به دیده در زدی خار ای چشم
تا جانت برآید اشک می بار ای چشم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی