گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹۱

 

کس از خم چوگان تو گوئی نبردوز وصل تو ره به جستجوئی نبرد
گر یوسف دیده همچو یعقوب کنداز پیرهن حسن تو بوئی نبرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲

 

گل شرم چمن به هیچ رویی نبرداز لاله خجالت سر مویی نبرد
شب غنچه ازان نواله بر شاخ آویختتا گربهٔ بید باز بویی نبرد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی