گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۴

 

نی دیده بود که جستجویش نکند
نی کام و زبان که گفتگویش نکند
هر دل که درو بوی وفایی نبود
گر پیش سگ افگنند بویش نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر