گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۱۵

 

گر خار بدین دیدهٔ چون جوی زنیور تیر جفا بر دل چون موی زنی
من دست ز دامن تو کوته نکنمگر همچو دفم هزار بر روی زنی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷۹

 

هر روز پگاه خیمه بر جوی زنیصد نقش تو بر گلشن خوشبوی زنی
چون دف دل ما سماع آنگاه کندکش هر نفسی هزار بر روی زنی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی