گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۵

 

ای حسرت خوبان جهان روی خوشتوی قبلهٔ زاهدان دو ابروی خوشت
از جمله صفات خویش عریان گشتمتا غوطه خورم برهنه در جوی خوشت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی