گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰۹

 

آمد شد خود به کوی تو می‌بینممیل دل و دیده سوی تو می‌بینم
گیرم که همه جرم جهان من کردمآخر نه جهان بروی تو می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی