گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۸۲

 

گر دل طلبم در خم مویت بینمور جان طلبم بر سر کویت بینم
از غایت تشنگی اگر آب خورمدر آب همه خیال رویت بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی