گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۰

 

یارب همه خلق را به من بدخو کن
وز جمله جهانیان مرا یکسو کن
روی دل من صرف کن از هر جهتی
در عشق خودم یک جهت و یک رو کن


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴

 

ای فیض بیا بجانب حق رو کن

این روی و ریای خلق را یکسو کن

کاری که بمیزان خدا ناید راست

بر هم زن و با جهانیان بکرو کن


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی