گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۶

 

جانم بر آن جان جهان رو کرده استهم قبله و هم کعبه بدانسو کرده است
ما را ملک‌العرش چنین خو کرده استکار او دارد که او چنین رو کرده است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی