گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۲

 

مستم ملکا و هر چه اکنون‌گویم
موزون نشمارم ارچه موزون گویم
گویی‌که تورا شعر سبک بایدگفت
با رَطل‌ گران شعر سبک چون ‌گویم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی