گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰۲

 

ای چشم بیا دامن خود در خون کشوی روح برو قماش بر گردون کش
بر لعل لبت هر آنکه انگشت نهادمندبس و زبانش از قفا بیرون کش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی