گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰۶

 

ای خواب مرا بسته و مدفون کردهشب را و مرا بی‌خود و مجنون کرده
جان را به فسون گرم از تن بردهدل را بسته ز خانه بیرون کرده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی