گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴۵

 

شور آوردم که گاو گردون نکشددیوانگیی که صد چو مجنون نکشد
هم من بکشم که شور تو جان منستجان خود را بگو کسی چون نکشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی