گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۳

 

مردان تو دل به مهر گردون ننهند
لب بر لب این کاسهٔ پر خون ننهند
در دایرهٔ اهل وفا چون پرگار
گر سر بنهند پای بیرون ننهند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر