گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۲

 

امروز ما یار جنون میخواهدما مجنون و او افزون می‌خواهد
گر نیست چنین پرده چرا میدردرسوا شده او پرده برون میخواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی