گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۸

 

گویند که صاحب فنون عقل کل استمایه ده این چرخ نگون عقل کل است
آن عقل که عقل داشت آن جزوی بودور عقل ز عقل شد کنون عقل کل است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی