گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۶۹

 

چون شاه سرای پرده بر هامون زد
از دجله و نیل خیمه تا جیحون زد
چون بارهٔ تازی از میان بیرون زد
کیمخت زمین ز گَرد بر گردون زد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی