گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۶

 

آنروز که نقش کوه و هامون بستند
ترکیب سهی قدان موزون بستند
پا بسته به زنجیر جنون من بودم
مردم سخنی به پای مجنون بستند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر