گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «وناستاین»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۲

 

رخ بنمایی که ماه گردون است این

لب بگشایی که لعل میگون است این

سر تا قدمت ز یکدگر خوب تر است

سبحان الله چه شکل موزون است این


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی