گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱

 

گر در طلب خودی ز خود بیرون‌آجو را بگذار و جانب جیحون آ
چون گاو چه میکشی تو بار گردونچرخی بزن و بر سر این گردون آ


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی