گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲۱

 

گر عاشق روی قیصر روم شویامید بود که حی قیوم شوی
از هجر مگو به پیش سلطان وصالمیترس کزین حدیث محروم شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی