گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶۴

 

یک لحظه اگر نفس تو محکوم شودعلم همه انبیات معلوم شود
آن صورت غیبی که جهان طالب اوستدر آینهٔ فهم تو مفهوم شود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۶

 

گر سخت چو سنگ و نرم چون موم شود
کی جاهل را ملال مفهوم شود
آشفتگی طبع چه داند جاهل
شب، تیرگی آب چه معلوم شود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی