گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶

 

اسرار ملک بین که بغول افتادست
وان سکهٔ زر بین که بپول افتادست
وان دست برافشاندن مردان زد و کون
اکنون بترانهٔ کچول افتادست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر