گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰۱

 

ای پارسی و تازی تو پوشیدهجان دیده قدح شراب نانوشیده
دریا باید ز فضل حق جوشیدهپیدا باید کفایت کوشیده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۱۱۷

 

هرکس که لباس احدی پوشیده
در راه خدا چو احمدی کوشیده
هر خم شرابی که در این میکده بود
مستانه به ذوق همچو ما نوشیده
از آتش عشق در خرابات فنا
چون خم شراب خود به خود جوشیده


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۶

 

دیدم صنمی جام میی نوشیده
از نقش خیال جامه ای پوشیده
گفتم ز کجا شراب نوشی گفتا
از خم میی که خود به خود جوشیده


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی