گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۳

 

طالع سر عافیت فروشی دارد
همت هوس پلاس پوشی دارد
جایی که به یک سؤال بخشند دو کون
استغنایم سر خموشی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر