گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۳۶

 

ای دانۀ دل نهاده در خوشۀ اشک
در راه غمت شد سپری توشۀ اشک
وین چشم که بار داشت از قطرۀ اشک
بر بوی تو بفکند جگر گوشۀ اشک


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل