گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۹۰

 

در عرضگه سپاهت ای شاه ز من
حقّا که بچشم خویش دیدم روشن
از حلقة نعلها زمین زیر زره
وز صفحۀ تیغها هوا در جوشن


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل