گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۰۲

 

لب بستم و صد نکته خموشت گفتمدر گوش دل عشوه فروشت گفتم
در سر دارم آنچه به گوشت گفتمفردا بنمایم آنچه دوشت گفتم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی