گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۷۵

 

ای دوست که دل ز دوست برداشته‌اینیکوست که دل ز دوست برداشته‌ای
دشمن چو شنیده می‌نگنجد از شوقدر پوست که دل ز دوست برداشته‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی