گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

ای کرده به بر قبای فیروزه چو گل
لاله ز تو در مقام دریوزه چو گل
دامن مکش از دست من امروز و مباش
مغرور به این جمال یکروزه چو گل


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی