گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۲

 

با عشق کلاه بر کمر دوز خوش استبا نالهٔ سرنای جگرسوز خوش است
ای مطرب چنگ و نای را تا بسحربنواز بر این صفت که تا روز خوش است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی