گنجور

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

بی آن که کس رسد زوری از ما
یا گشت پریشان دل موری از ما
بی هیچ برآورد به صد رسوایی
شوریده سر زلف تو شوری از ما


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۱

 

بی آنک به کس رسید زوری از ما
یا گشت پریشان دل موری از ما
ناگاه برآورد بدین رسوایی
شوریده سر زلف تو شوری از ما


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی