گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۶۹

 

زلف و رخ خود به هم برابر کردی
امروز خرابات منور کردی
شاد آمدی ای خسرو خوبان جهان
ای آنکه شرف بر خور خاور کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی