گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۷

 

ای دل تو بهر خیال مغرور مشوپروانه صفت کشتهٔ هر نور مشو
تا خود بینی تو از خدا مانی دورنزدیکتر آی و از خدا دور مشو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۳

 

ای عشرت نزدیک ز ما دور مشووز مجلس ما ملول و مهجور مشو
انگور عدم بدی شرابت کردندواپس مرو ای شراب انگور مشو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۶

 

افضل تو به هر حال مغرور مشو
پروانه صفت به گرد هر نور مشو
از خود بینی‌ست کز خدا دور شوی
نزدیک خود آ و از خدا دور مشو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی