گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۷

 

قومی ز خیال در غرور افتادند
و ندر طلب حور و قصور افتادند
قومی متشککند و قومی به یقین
از کوی تو دور دور دور افتادند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر