گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴۷

 

زنبور نیم که من بدودی برومیا همچو پری به بوی عودی بروم
یا سیل شکسته تا برودی برومیا حرص که در عشوهٔ سودی بروم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی