گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲

 

روزم به غم جهان فرسوده گذشت
شب در هوس بوده و نابوده گذشت
عمری که ازو دمی جهانی ارزد
القصه به فکرهای بیهوده گذشت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر