گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۲۹

 

من چوب گرفتم به کفم عود آمدمن بد کردم بدیم مسعود آمد
گوید که در صفر سفر نیکو نیستکردم سفر و مرا چنین سود آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰

 

از فقر نشان نگر که در عود آمد
بر تن هنرش سیاهی دود آمد
بگداختنش نگر چه مقصود آمد
بودش همه از برای نابود آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی