گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۲۷

 

یارب چه دلست این و چه خو دارد ایندر جستن او چه جستجو دارد این
بر خاک درش هر نفسی سر بنهدخاکش گوید هزار رو دارد این


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی