گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

یارب ز زیان و سود خویشم برهان
وز نسبت بخل و جود خویشم برهان
من ناخوشیی که دارم از خود دارم
از ناخوشی وجود خویشم برهان


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی