گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۶

 

با تست مراد از چه روی هر سو تواو تست ولی باو می‌گو تو
اوئی و توئی ز احولی مخیزدچون دیده شود راست تو اوئی او تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی