گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۲

 

ای دل اگر آن عارض دلجو بینی
ذرات جهان را همه نیکو بینی
در آینه کم نگر که خودبین نشوی
خود آینه شو تا همگی او بینی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر