گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳۸

 

شادی همه طالبان که مطلوب رسیدداد ای همه عاشقان که محبوب رسید
آن صحت رنجهای ایوب رسیدآن یوسف صد هزار یعقوب رسید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی