گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۷۸

 

گر خوب کنی روی مرا خوب توامور چنگ کنی چو چوب هم چوب توام
گر پاره کنی ز رنج ایوب توامای یوسف روزگار یعقوب توام


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی