گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷۸

 

ای یوسف جان ز حال یعقوب بپرسوی جان کرم ز رنج ایوب بپرس
وی جمله خوبان بر تو لعبتگانحال ما را ز هجرنا خوب بپرس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی