گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۳

 

در سنبل او شکست و تا بست بهم
در نرگس او خمار و خوابست بهم
از چرب زبانی که فتادست چو شمع
اندر دهنش آتش و آبست بهم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل