گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶۸

 

هم منزل عشق و هم رهت می‌بینمدر بنده و در مرو شهت می‌بینم
در اختر و خورشید و مهت می‌بینمدر برگ و گیاه و درگهت می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی