گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۶

 

نام تو مرا چو بر زبان می گذرد
صد چشمۀ نوش در دهان می گذرد
گفتی که چگونه می گذاری بی من؟
ناگفته بهست قصه ، هان می گذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل